Outsourcing działów celnych

Prowadzenie działu celnego w siedzibie klienta (w lokalizacji wskazanej przez Klienta), z możliwością wyposażenia firmy w system informatyczny (sprzęt i oprogramowanie) w celu realizacji zadań oraz skutecznej wymiany danych między partnerami. W takim modelu obsługujemy: składy podatkowe składy celne Klientów, …

Obsługa obowiązku Intrastat

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących wymianę towarową z krajami Unii Europejskie. INTRASTAT jest to system dokumentowania statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej …

Obsługa zarejestrowanych odbiorców

Obsługa zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, podmiotów pośredniczących oraz podmiotów zużywających. Kompleksowa pomoc w prowadzeniu ewidencji oraz pełna obsługa prawna i podatkowa. Obsługujemy podmioty mające status zarejestrowanego odbiorcy – podmiotu, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury …

Obsługa podmiotów produkujących lub handlujących wyrobami tytoniowymi

Posiadamy szerokie doświadczenia w zakresie akcyzy w branży tytoniowej. W szczególności nasza specjalizacja obejmuje: produkcja wyrobów tytoniowych – prowadzenie produkcyjnych składów podatkowych: papierosy, cygara, tytoń do palenia magazynowanie i dystrybucja wyrobów tytoniowych – prowadzenie magazynowych składów podatkowych oraz rozwiązania dotyczące …

Obsługa podmiotów produkujących lub handlujących olejami

Posiadamy szerokie doświadczenia w zakresie akcyzy dla olejów smarowych. W szczególności nasza specjalizacja obejmuje: magazynowanie i dystrybucja olejów smarowych – prowadzenie magazynowych składów podatkowych oraz rozwiązania dotyczące zawieszenia poboru akcyzy zagadnienia związane z importem i eksportem olejów zagadnienia związane z obrotem …

Prowadzenie składów podatkowych

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących składy podatkowe – produkcyjne oraz magazynowe. Nasze usługi obejmują: Otwieranie składów podatkowych – sporządzenie i złożenie do właściwego Naczelnika Urzędu Celnego, wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego oraz wszystkich niezbędnych dokumentów, które stanowią …