Outsourcing działów celnych

Prowadzenie działu celnego w siedzibie klienta (w lokalizacji wskazanej przez Klienta), z możliwością wyposażenia firmy w system informatyczny (sprzęt i oprogramowanie) w celu realizacji zadań oraz skutecznej wymiany danych między partnerami.

W takim modelu obsługujemy:

  • składy podatkowe
  • składy celne
  • Klientów, którzy w dużej i średniej skali prowadzą wymianę towarową z zagranicą

 

Oferowane przez 4PL usługi outsourcingu, umożliwiają Klientom elastyczne wykorzystywanie zasobów zewnętrznych i zlecanie 4pl jako wysoce wyspecjalizowanemu podmiotowi kompleksowej obsługi procesów z zakresu: cła, akcyzy, zgłoszeń Intrastat.

 

Korzyści dla Klientów:

  • Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy doświadczonych agentów celnych 4PL
  • Gwarancja zgodności z przepisami
  • Obniżenie kosztów personalnych
  • Przeniesienie odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość danych na 4PL
  • Bezpieczeństwo i pełna poufność danych
  • Kontrola nad wykonaną usługą poprzez otrzymywanie miesięcznego raportu