Obsługa zarejestrowanych odbiorców

Obsługa zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających, podmiotów pośredniczących oraz podmiotów zużywających. Kompleksowa pomoc w prowadzeniu ewidencji oraz pełna obsługa prawna i podatkowa.

Obsługujemy podmioty mające status zarejestrowanego odbiorcy – podmiotu, któremu wydano zezwolenie na nabywanie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w ramach prowadzonej działalności oraz zarejestrowanych wysyłających – podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, w ramach prowadzonej działalności. Dla tych podmiotów oferujemy kompleksową usługę zawierającą rozliczenie podatkowe, pomoc prawną oraz ewidencję komputerową zintegrowaną z systemem EMCS. Na życzenie klienta pomagamy w sprawach celnych oraz prowadzimy doradztwo handlowe. Oferta jest skierowana do podmiotów wszystkich branż.

Następną grupą klientów naszej firmy stanowią podmioty zużywające, które zużywają  wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie na cele uprawniające do zwolnienia. Oferujemy kompleksowe rozliczanie takich podmiotów ze szczególnym naciskiem na dopilnowanie warunków zwolnienia.

Kolejną grupą podmiotów do których jest skierowana nasza oferta to podmioty pośredniczące. Podmiot, który posiada zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie ze składu podatkowego do podmiotu zużywającego. Oferta dla tych podmiotów obejmuje pełną pomoc prawną, ewentualne rozliczenia podatkowe, ewidencję dokumentów dostawy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym tworzenie tych dokumentów, ewidencję wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie.