Obsługa obowiązku Intrastat

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów prowadzących wymianę towarową z krajami Unii Europejskie.

INTRASTAT jest to system dokumentowania statystyki obrotów handlowych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Obowiązek przekazywania informacji o dokonanych przywozach i wywozach towarów między Polską a innymi krajami Unii Europejskiej ciąży na tych przedsiębiorcach, którzy dokonują:

 • nabyć wewnątrzwspólnotowych – przywóz towarów z krajów Unii Europejskiej
 • dostaw wewnątrzwspólnotowych – wywóz towarów do krajów Unii Europejskiej

 i osiągnęli pewne ustalone przepisami prawa wielkości obrotów, które zobowiązują ich do składania comiesięcznych sprawozdań – deklaracji Intrastat.

 

Oferta kompleksowej obsługi zgłoszeń statystycznych przez 4PL zawiera:

 • Przyjęcie i kontrolę merytoryczną dokumentacji wymaganej do prawidłowego dokonania zgłoszenia statystycznego INTRASTAT
 • Taryfikacja i przygotowanie zgłoszenia
 • Wysłanie deklaracji w formie elektronicznej do właściwego urzędu celnego
 • Przekazanie klientowi raportu wykonania usługi
 • Archiwizacja dokumentacji

 

Korzyści dla Klientów

 • Wykorzystanie specjalistycznej wiedzy doświadczonych agentów celnych 4PL
 • Gwarancja zgodności z przepisami
 • Obniżenie kosztów personalnych
 • Przeniesienie odpowiedzialności za terminowość i prawidłowość danych na 4PL
 • Bezpieczeństwo i pełna poufność danych
 • Kontrola nad wykonaną usługą poprzez otrzymywanie miesięcznego raportu
 • Atrakcyjny i jednolity cennik usług