Cygaro

Za cygara lub cygaretki, biorąc pod uwagę ich właściwości i zwykłe oczekiwania konsumentów, uznaje się:
1) tytoń zrolowany o zewnętrznym owinięciu z natu- ralnego tytoniu,
2) tytoń zrolowany z poszarpanym, wymieszanym wkładem, owinięty liściem tytoniu w naturalnym kolorze cygara z odtworzonego tytoniu pokrywają- cym produkt w całości, łącznie z filtrem, tam gdzie zachodzi taka konieczność, ale nie ustnik, w przy- padku cygar z ustnikiem, gdzie waga sztuki, wyłą- czając filtr lub ustnik, wynosi nie mniej niż 2,3 gra- ma i nie więcej niż 10 gramów, a obwód równy przynajmniej jednej trzeciej długości wynosi nie mniej niż 34 milimetry
— jeżeli są oraz mogą być przeznaczone wyłącznie do palenia w stanie niezmienionym.